Bogacka, E. (2015). Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 95–106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8643