Jaroszewska, E., & Wieczorek, M. (2015). Przemiany starych miast przemysłowych w kontekście koncepcji zależności od ścieżki (path dependence). Przykład Saint-Étienne i Wałbrzycha. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 107–122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8644