Wojtyra, B. (2015). Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 123–135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8645