Woźniak, E. (2015). Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni realizujących technologię współspalania. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 137–147. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8646