POLNA, M. Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, n. 40, p. 179–189, 20 kwi. 2018.