SCHMIDT, J. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, n. 31, p. 67-74, 20 grudz. 2015.