Witczak, Łukasz. 1. „Problemy Pozyskiwania środków Finansowych Z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020 Na przykładzie Zadania «Rozwój Systemu Zieleni W Jarocinie. »”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 38 (1), 181–194. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12447.