Hoffmann, Robert. 2018. „Wykorzystanie zasobów Lokalnych Do Realizacji projektów W Ramach Programu LEADER 2007–2013 W województwie Wielkopolskim”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40 (kwiecień):163–177. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12534.