Maćkiewicz, Barbara, i Magdalena Szczepańska. 2018. „Tereny Zieleni a Nazwy Inwestycji Deweloperskich W Poznaniu”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40 (kwiecień):227–241. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12539.