Kuć-Czajkowska, Katarzyna. 2019. „Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miast wojewódzkich w Polsce – Perspektywa liderów Lokalnych”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 47 (wrzesień):75-91. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06.