Michalski, Tomasz. 2020. „Problemy Monitoringu Sytuacji społecznej Na Szczeblu Lokalnym wynikające Z trudności W Jednoznacznym Definiowaniu wskaźników”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 49 (marzec), 51-62. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.05.