Necel, Ryszard. 2022. „Lokalna wspólnota Wobec Kryzysu wywołanego Pandemią COVID-19 Na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników Wielkopolskich Instytucji Pomocy społecznej Z Lokalnym Partnerami”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 62 (grudzień):13-29. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02.