Matykowski, Roman, i Katarzyna Kulczyńska. 2022. „Osie Rywalizacji W Wyborach Do Sejmu W województwie Wielkopolskim W XXI w.: Wybrane Zagadnienia”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 62 (grudzień):63-85. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.05.