Gawryluk, Adam, Monika Kulisz, i Agnieszka Komor. 2022. „Modelowanie Salda Migracji Dla Miasta Poznania Z Wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 62 (grudzień):87-109. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06.