Sydow, Karolina. 2015. „Działania Na Rzecz Poprawy Sytuacji cudzoziemców W Poznaniu W kontekście Inicjatyw Oddolnych”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 31 (grudzień):87-96. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09.