Bogacka, Emilia. 2015. „Struktura Przestrzenna klubów Sportowych I ćwiczących W układzie wojewódzkim Polski”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 32 (listopad):95-106. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8643.