Witczak, Łukasz (1) „Problemy pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie zadania «Rozwój systemu zieleni w Jarocinie. »”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(38), s. 181–194. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12447 (Udostępniono: 1październik2022).