Dominiak, J. (2018) „Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 25–34. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12465 (Udostępniono: 22maj2022).