Męczyński, M. (2018) „Wynagrodzenia klasy kreatywnej w regionach metropolitalnych Birmingham, Lipska i Poznania – analiza porównawcza”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 75–89. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12468 (Udostępniono: 29maj2022).