Piecuch, P. i Matykowski, R. (2018) „Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 91–105. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12469 (Udostępniono: 16maj2022).