Kazimierczak, M. i Matykowski, R. (2018) „Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 107–126. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12470 (Udostępniono: 16maj2022).