Wojtyra, B. (2018) „Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 149–161. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12533 (Udostępniono: 22maj2022).