Hoffmann, R. (2018) „Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (40), s. 163–177. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12534 (Udostępniono: 27 listopad 2022).