Polna, M. (2018) „Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 179–189. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12535 (Udostępniono: 22maj2022).