Kołodziejczak, A. (2018) „Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 0(40), s. 191–201. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12536 (Udostępniono: 22maj2022).