Kuć-Czajkowska, K. (2019) „Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (47), s. 75–91. doi: 10.14746/rrpr.2019.47.06.