Domański, B. i Murzyn-Kupisz, M. (2021) „Krajobraz kulturowy a zmieniające się narracje tożsamości miasta – przypadek Gliwic”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (54), s. 93–112. doi: 10.14746/rrpr.2021.54.06.