Schmidt, J. (2021) „Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (54), s. 163–182. doi: 10.14746/rrpr.2021.54.10.