Bogacka, E. (2021) „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (54), s. 227. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28259 (Udostępniono: 26wrzesień2022).