Salamon, J. (2022) „Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r”., Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14(58), s. 51–72. doi: 10.14746/rrpr.2022.58.05.