Necel, R. (2022) „Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 13–29. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.02.