Matykowski, R. i Kulczyńska, K. (2022) „Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 63–85. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.05.