Gawryluk, A., Kulisz, M. i Komor, A. (2022) „Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 87–109. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.06.