Kozubek, D. i Konecka-Szydłowska, B. (2022) „Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 111–130. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.07.