Gorzeń-Mitka, I. (2022) „Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 183–197. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.11.