Szejnfeld, M. (2022) „Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (62), s. 343–359. doi: 10.14746/rrpr.2022.62.19.