Stępniewska, M. i Pieczka, D. (2023) „Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie)”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (66), s. 115–127. doi: 10.14746/rrpr.2023.66.08.