Kotus, J. (2015) „Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (31), s. 33-46. doi: 10.14746/rrpr.2015.31.04.