Bajerski, A. (2015) „Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (31), s. 47-56. doi: 10.14746/rrpr.2015.31.05.