Schmidt, J. (2015) „Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (31), s. 67–74. doi: 10.14746/rrpr.2015.31.07.