Sydow, K. (2015) „Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (31), s. 87–96. doi: 10.14746/rrpr.2015.31.09.