Nowak, A. (2016) „Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (33), s. 117–137. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8637 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).