Bogacka, E. (2015) „Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (32), s. 95–106. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8643 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).