[1]
Łukasz Witczak, „Problemy pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie zadania «Rozwój systemu zieleni w Jarocinie...»”, rrpr, nr 38, s. 181–194, 1.