[1]
J. Dominiak, „Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej”, rrpr, nr 40, s. 25–34, kwi. 2018.