[1]
P. Piecuch i R. Matykowski, „Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej”, rrpr, nr 40, s. 91–105, kwi. 2018.