[1]
R. Hoffmann, „Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim”, rrpr, nr 40, s. 163–177, kwi. 2018.