[1]
B. Maćkiewicz i M. Szczepańska, „Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu”, rrpr, nr 40, s. 227–241, kwi. 2018.