[1]
B. Konecka-Szydłowska, „Najmniejsze miasta w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego”, rrpr, nr 41, s. 151–165, sie. 2018.