[1]
K. Kuć-Czajkowska, „Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych”, rrpr, nr 47, s. 75–91, wrz. 2019.